Klicka här

Brightmail AntiSpam

Brightmail AntiSpam kommer från det stora och välkända IT-säkerhets företaget Symantec. Brightmail AntiSpam är ett skydd mot skräppost och känt för att vara stabilt och pålitligt.

Förutom att Brightmail AntiSpam kan användas av dig som kör med Windows, kan även användare av Linux och Solaris använda Brightmail AntiSpam. Förutom att Brightmail AntiSpam sorterar bort skräppost kan man också använda det för att sortera ut virus från mail, både utgående och inkommande.

Köp Norton Antivirus eller andra Symantec-produkter här

Olika tekniker
Brightmail AntiSpam kombinerar flera olika tekniker för att eliminera skräpposten, eller spam som det också kallas. Det centrala i Brightmail AntiSpam är Symantecs Brightmail Logistics and Operations Center, BLOC. Brightmail AntiSpam BLOC-funktion är en form av kontrollcentraler som 24 timmar om dygnet kommer fram till nya uppdateringar och regler kring lösningen med Brightmail AntiSpam. Mängden email som de bevakar är gigantiskt stor och de uppdaterar alltså sina regler efter dessa emails. Brightmail AntiSpam kan uppdateras så ofta som var 10 minut. Målet som Brightmail AntiSpam har är att stoppa så mycket skräppost som möjligt men med så små nivåer av falsklarm som möjligt.

Hur hanteras spamet av Brightmail AntiSpam?

Redan i först urskiljningen stoppar Brightmail AntiSpam 95 procent av all spam som kommer till din mailbox och bara 1 av en miljon mail är ett falskalarm. När Brightmail

AntiSpam har identifierat skräpposten finns det några olika sätt att hantera den:

  • Brightmail AntiSpam sätter mailen i central karantän
  • Enskilda användare får personlig karantän
  • Viss spam flaggar Brightmail AntiSpam med hjälp av ord i rubriken och släpper sedan igenom dem
  • Slutligen vidarebefodrar Brightmail AntiSpam vissa mail till en särskild adress.

Som administratör kan du själv ställa in Brightmail AntiSpam efter vilken känslighet du vill ha på de olika nivåerna. Administratören kan också själv bestämma hur mycket skräppost som ska sättas i karantän, raderas eller skickas vidare av Brightmail AntiSpam. En av de största fördelarna med Brightmail AntiSpam är att programmet fungerar som en tjänst, där det är uppdateringarna som sköter reglerna, vilket gör att användaren slipper det besväret. För att använda sig av Brightmail AntiSpam krävs väldigt lite administration.

Ytterligare fördelar med Brightmail AntiSpam
Använder du dig av Outlook eller Notes och äger ett Brightmail AntiSpam kan du själv anmäla den spam som fortfarande slinker igenom. Du kan dessutom anmäla om du får post som av misstag flaggas som skräppost. I den uppdatering av Brightmail AntiSpam som följer efter har ändringarna lagts till av de tekniker som har hand om Brightmail AntiSpam.

Du som användare av Brightmail AntiSpam har också möjlighet att hantera dina karantäner personligen genom att hämta hem de mail som Brightmail AntiSpam har stoppat via webbläsaren. Om ni är flera som använder er av Brightmail AntiSpam kan ni dessutom ha olika konfigurationer av programmet, antingen personligen eller gruppvis. På det viset kan ett helt företag dela på Brightmail AntiSpam och slipper köpa flera separata program.

Det finns också möjlighet att synkronisera Brightmail AntiSpam med LDAP kataloger som Active Directory, för att kunna hantera grupper och användare. När man synkroniserar på det viset med LDAP får man också ett skydd mot det som kallas Directory Harvest Attacks. Vad detta innebär är att Brightmail AntiSpam identifierar och kastar bort den mail som inte är adresserad till en befintlig mottagare. På det viset hjälper Brightmail AntiSpam till så att epost systemet inte blir överbelastat.

Virusskydd med Brightmail AntiSpam
I Brightmail AntiSpam finns också ett virusskydd som Symantec uppdaterar varje timme. Virusskyddet kallas Rapid Release och håller både trojaner och virus borta från nätverket. Brightmail AntiSpams virusskydd är dessutom så tekniskt avancerat att de kan hitta igen nya virus som uppdateringen inte ens har hunnit med.