Klicka här

Symantec Server- och klienthantering

Symantec Server- och klienthantering har lösningar som hjälper företaget att öka både IT personalens produktivitet, samt tillgängligheten till programmen, då Symantec Server- och klienthantering automatiserar vardagsuppgifterna.

Köp Norton Antivirus eller andra Symantec-produkter här

Vad är Symantec Server- och klienthantering?
Symantec Server- och klienthantering ger programhanteringar, konfigurationshanteringar, fjärråtkomst och kapacitet att ändra styrningen. Det betyder att ett företag med hjälp av Symantec Server- och klienthantering kan få kontroll över IT operationer från stationära datorer till datacenter med hjälp av centaliserad styrning.

Med Symantec Server- och klienthantering kan viktiga program och servrar samlas i lätthanterliga grupper och får den högsta möjliga nivån för tillgänglighet och systemåterställning efter en datakrasch. Små och medelstora företag behöver lösningar som kan hjälpa dem att hantera deras IT miljö med den komplexitet som det kan innebära. Symantec Server- och klienthantering lösningar är lätta att förstå och använda, vilket gör dem ännu mer effektiva.

Teknologin i Symantec Server- och klienthantering är marknadsledande och hjälper alltså till att reducera neretiden för datorerna på ett företag, samtidigt som Symantec Server- och klienthantering är kostnadseffektivt. Symantec Server- och klienthantering följer också företagets policys och standards.

Olika lösningar i Symantec Server- och klienthantering
Symantec Ghost solution Suite 2.5 är ett av de program som ligger under Symantecs Server- och klienthantering. Programmet lanserades 2004 och är en avancerad lösning för migrering och avbildning. Med Symantec Ghost solution får du de verktyg som är nödvändiga när man installerar operativsystemet från Windows, när man distribuerar mjukvara eller när man migrerar data och inställningar från en dator till en annan dator. Med ett Symantec Server- och klienthantering program som Ghost Solution kan du också slutgiltigt radera all data från en dator om ett sådant behov skulle finnas.

Symantec pcAnywhere är ett annat av de program som går under Symantec Server- och klienthantering. Med Symantec pcAnywhere får du ett program som hör till världens ledande när det gäller fjärradministration av datasystem. Den här Symantec Server- och klienthantering lösningen fungerar dessutom numera också på bland annat Linux, Windows Pocket PC och Pocket PC phone Edition.

Var köper man Symantec Server- och klienthantering?
Som vanligt kan du köpa Symantec Server- och klienthantering både från Symantec själva via deras hemsida, eller hos återförsäljare av Symantec. De flesta lösningar som ligger under Symantec Server- och klienthantering laddar du efter köp ner från Symantecs hemsida, vilket är ett mycket snabbt sätt att få tillgång till produkterna. Köper du i butik får du oftast en skiva som du installerar.